Vuoden Iskät ry:n hallitus on myöntänyt KuPille seura-avustusta hakemuksemme perusteella 300 euroa.
Pääkriteereinä avustuksien myöntämiselle oli vaikuttavuus sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja toimintaan tutustumisen mahdollistaminen/tarjoaminen mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle.

Kulennoisten Pallon juniorit kiittävät Vuoden Iskät ry:tä tuesta!

Vuoden Iskät ry